Ulticlip to rozwiązanie dla ludzi chcących spersonalizować przenoszenie swojego noża, latarki lub broni. Klipsy do pochew, kabur pozwalające na montaż kabury w kieszeni, na pasku lub innej części garderoby. Bardzo dyskretne i mocne, wykonanie ze stali mocowania, pozwolą na wieloletnią eksploatację.

Showing all 7 results

STOCK STATUS
PRICE

    Ulticlip is a solution for people who want to personalize the carrying of their knife, flashlight or weapon. Clips for sheaths, holsters that allow the holster to be mounted in a pocket, on a belt or other piece of clothing. Very discreet and strong, made of steel mounting, will allow for many years of operation.