Czas dostawy
§ 1.
Ogólne
Czas realizacji zamówienia wyświetlany na stronie Kapuga.pl dotyczy dni roboczych.
§ 2.
Polska
Czas dostawy przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 2 dni robocze.
§ 3.
Grupa A.
Czas dostawy przesyłki do Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii,
Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii
wynosi 4-15 dni roboczych.
§4.
Grupa B.
Czas dostawy przesyłki do Japonii, Rosji, Szwajcarii, Kanady, Stanów Zjednoczonych,
Australii wynosi 15-30 dni roboczych.
§ 5.
Inne
Określenie czasu dostawy na terytorium krajów nie wymienionych w § 2-4 wymaga kontaktu
z Działem Obsługi Klienta.