Koszty dostawy
§ 1.
Koszty dostawy
Koszty dostawy uzależnione są od kraju, wagi oraz sposobu dostawy.
§ 2.
Polska
Koszt dostawy przesyłki o wadze do 20 kg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
a. 20 PLN, lub
b. 4,6 EUR.
§ 3.
Grupa A.
Koszt dostawy przesyłki o wadze do 20 kg na terytorium Austrii, Belgii, Czech, Danii,
Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji,
Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii wynosi:
a. 100 PLN, lub
b. 23 EUR.
§4.
Grupa B.
Koszt dostawy przesyłki o wadze do 20 kg na terytorium Japonii, Rosji, Szwajcarii, Kanady,
Stanów Zjednoczonych, Australii wynosi:
a. 435 PLN, lub
b. 100 EUR.
§ 5.
Inne
Wycena kosztu dostawy na terytorium krajów nie wymienionych w § 2-4 wymaga kontaktu z
Działem Obsługi Klienta