GWARANCJA

Nasze noże objęte są dożywotnią gwarancją producenta. Niniejsza gwarancja zapewnia ochronę przed wadami materiałowymi i produkcyjnymi. Gwarancja dotyczy zarówno noża jak i kabury. Jeżeli produkt objęty niniejszą gwarancją ulegnie uszkodzeniu z powodu wady produkcyjnej naprawimy go bez opłat lub wymienimy według naszego uznania. Gwarancja obejmuje wyłącznie oryginalne, niezmienione i niezmodyfikowane elementy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwą pielęgnacją, zaniedbaniem, normalnym zużyciem lub naturalnym rozkładem kolorów i materiałów przez dłuższy okres czasu i użytkowania. Szkody nieobjęte gwarancją mogą zostać naprawione za rozsądną cenę. Oferujemy również dożywotnią usługę ostrzenia. Ilekroć, nożowi będzie brakować idealnej ostrości, naostrzymy go. W obu przypadkach zostanie doliczona opłata za wysyłkę. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: info@trcknives.com.

KONSERWACJA

Każdy nóż, który opuszcza nasz warsztat, jest niezwykle ostry i zanim zostanie zapakowany do pudełka przechodzi szczegółową kontrolę. Dzięki doskonalonym każdego dnie procedurom utrzymujemy najwyższą jakość w całym procesie produkcyjnym. Mamy pewność, że każdy nóż opuszczający nasz warsztat spełnia najwyższe standardy jakościowe, dzięki czemu można cieszyć się jego wyjątkową ostrością i najwyższą jakością nowo zakupionego noża TRC.

Nowoczesne stale nożowe, których używamy są materiałami spełniającymi najwyższej normy jakościowe. Należy jednak pamiętać, iż wszystkie metale korodują z czasem. Aby temu zapobiec należy podjąć niezbędne środki ostrożności. Po styczności noża z wodą morską, krwią, owocami lub innymi czynnikami powodującymi korozję, należy zawsze spłukać nóż bieżącą wodą i osuszyć. W przypadku, gdy nóż będzie przechowywany przez dłuższy okres należy pokryć go cieńką warstwą wysokiej jakości oleju do konserwacji broni. Noża nie należy myć przy pomocy ostrych chemikaliów, w zmywarce, ponieważ wykończenie może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu. Zalecamy, aby zawsze gdy nie jest używany przechowywać nóż i kaburę po wyczyszczeniu w suchym środowisku. Nóż należy przechowywać naostrzony, aby mógł się zatroszczyć o właściciela.

[image_with_animation image_url=”202″ alignment=”center” animation=”None” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”]
[image_with_animation image_url=”203″ alignment=”center” animation=”None” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”]